PropTech Farm

PropTech Farm är ett investeringsbolag med fokus på unga tillväxtföretag inom området fastighetsrelaterad teknik, så kallad ”proptech”. Detta samlingsbegrepp beskriver en våg av tekniska och digitala innovationer inom fastighetssektorn som fokuserar på att optimera sättet människor undersöker, hyr, köper, säljer och förvaltar fastigheter. 

Bolagets ledning har lång erfarenhet från nyckelpositioner inom sektorn, ett omfattande nätverk av partners, acceleratorer och medinvesterare samt en väl etablerad koppling till Sydostasien, genom vilken lovande nordiska proptechbolag kan ­accelereras ut på den asiatiska marknaden.

Med PropTech Farm ges investerare möjlighet att delta i en typ av investering som annars är reserverad för några få ­utvalda med rätt kontakter i slutna investeringssällskap. Genom att investera i lovande proptechbolag i ett tidigt skede, samt genom att aktivt accelerera och delta i bolagens utveckling, ser ­PropTech Farm möjlighet till hög tillväxt och värdeutveckling över en 5-7 års investeringsperiod.

JOOL Invest är delägare i PropTech Farm via dotterbolaget JOOL Capital Partner AB.

Bolagets ledning har lång erfarenhet från nyckelpositioner inom sektorn samt ett omfattande nätverk av partners, acceleratorer och medinvesterare.

FAKTA

Antal anställda: 3

Säte: Göteborg

Grundat: 2021

Del av JOOL-gruppen sedan: 2021