Välj en sida

Vi hjälper nordiska företag att växa och förverkliga sina tillväxtstrategier

JOOL är specialiserad på korta- och långsiktiga finansieringslösningar inom nordiska små- och medelstora företag. Vi hjälper dig att finansiera din verksamhet på ett effektivt sätt med hjälp av företagsobligationer och bryggfinansieringar. Vi matchar sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv, eller byggnationer, med kapitalstarka investerare eller instutioner. Med över hundra transaktioner i ryggen är gruppen marknadsledare inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 miljoner kronor.

– – – –

Kapitalbehov

– – – –

Strukturering av finansiering

– – – –

Kapitalresning

– – – –

Genomförande av projekt

Vilken typ av finansiering kan JOOL hjälpa dig med?

Tillväxt

✓    Förvärvsfinansiering av tomter och fastigheter för utveckling

✓    Byggnationer av bostäder och lokaler

✓    Investeringar för tillverkning inom industri eller annan produktion

✓    Förvärvsfinansiering av företag (Acquisition financing)

✓    Investeringar inom transport-, shipping- och logistiksektorn

✓    Finansiering av expansion

✓    Investeringar och produktion inom förnybar energi

Refinansiering

✓    Refinansiering av tidigare obligationslån och/eller andra lån

✓    Bryggfinansiering i väntan på annan finansiering

 

Finansiering av byggprojekt

JOOL Markets Corporate Finance

JOOL har lång erfarenhet och en gedigen expertis av finansiering gällande fastighetsprojekt, fastighetsförvärv och byggnation över hela Norden.

Vårt Corporate Finance team erbjuder skräddarsydda lösningar för varje unikt projekt med beaktande av hela kapitalstrukturen, detta i kombination med önskade preferenser avseende:

  Säkerhetsstruktur

•  Avkastningsnivå

•  Löptid

Är er verksamhet i behov av kapital?

Vill du veta mer om hur en finansiering av ert projekt eller tillväxtstrategi kan se ut, kontakta oss på:

Ola Nilsson

CEO

ola@joolcorp.se

+46 70 681 78 16

Ett urval av tidigare transaktioner

FASTIGHETER

Obligationsemission om 260 MDKK för Gefion Group – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

FÖRNYBAR ENERGI

Obligationsemission om 505 MSEK för Advanced Soltech Sweden AB – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

FASTIGHETER

Efterföljande obligationsemission om 50 MNOK för Holmetjern Invest AS – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

PRODUKTION

Obligationsemission om 100 MSEK för Hancap AB (publ) – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

INDUSTRI

Direktlån om 70 MSEK för Runway Safe Sweden AB – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

LIVSMEDEL

Obligationsemission om 50 MNOK för BioFish Holding AS – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

FASTIGHETER

Obligationsemission om 65 MSEK för Hultqvist Alfa AB – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

WEB DESIGN: LIVE REKLAMBYRÅ