“Vi hjälper nordiska företag att växa och förverkliga sina tillväxtstrategier”

JOOL Markets är en nordisk investmentbank och en oberoende aktör inom kort- och långsiktiga finansieringslösningar. Vi hjälper dig att finansiera din verksamhet på ett effektivt sätt med hjälp av företagsobligationer och bryggfinansieringar. Vi matchar sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv, eller byggnationer, med kapitalstarka investerare eller instutioner.

– – – –

Kapitalbehov

– – – –

Strukturering av finansiering

– – – –

Kapitalresning

– – – –

Genomförande av projekt

Vilken typ av finansiering kan JOOL Markets hjälpa dig med?

Tillväxt

✓    Förvärvsfinansiering av tomter och fastigheter för utveckling

✓    Byggnationer av bostäder och lokaler

✓    Investeringar för tillverkning inom industri eller annan produktion

✓    Förvärvsfinansiering av företag (Acquisition financing)

✓    Investeringar inom transport- och logistiksektorn

✓    Finansiering av expansion

✓    Investeringar och produktion inom förnybar energi

Refinansiering

✓    Refinansiering av tidigare obligationslån och/eller andra lån

✓    Bryggfinansiering i väntan på annan finansiering

 

Finansiering av byggprojekt

JOOL Markets Corporate Finance

JOOL har lång erfarenhet och en gedigen expertis av finansiering gällande fastighetsprojekt, fastighetsförvärv och byggnation över hela Norden.

Vårt Corporate Finance team erbjuder skräddarsydda lösningar för varje unikt projekt med beaktande av hela kapitalstrukturen, detta i kombination med önskade preferenser avseende:

   Säkerhetsstruktur

•   Avkastningsnivå

   Löptid

Är er verksamhet i behov av kapital?

Vill du veta mer om hur en finansiering av ert projekt eller tillväxtstrategi kan se ut, kontakta oss på:

Ola Nilsson

Head of Corporate Finance

ola@joolmarkets.se

+46 70 681 78 16

Ett urval av tidigare transaktioner

REAL ESTATE

DKK 260m bond issue for Gefion Group – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

RENEWABLE ENERGY

SEK 170m bond issue forAdvanced SolTech Sweden AB – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

REAL ESTATE

NOK 50m bond tap issue for Holmetjern Invest AS – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

PRODUCTION

SEK 100m bond issue for Hancap AB (publ) – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner in the bond issue.

MACHINERY

SEK 70m direct loan for Runway Safe Sweden AB – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner in the bond issue.

FOOD & BEVERAGE

NOK 50m bond issue for BioFish Holding AS – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

REAL ESTATE

SEK 65m bond issue for Hultqvist Alfa AB – JOOL Markets AS acted as Sole Manager and Bookrunner for the bond issue.

WEB DESIGN: LIVE REKLAMBYRÅ