JOOL

JOOL, som grundades 2010 och omfattar företaget JOOL Capital Partner AB samt ett antal dotterbolag, erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Kärnverksamheten är att sammanföra sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv eller byggnationer, med kapitalstarka kunder och institutioner. Denna matchning ger företaget möjligheten att förverkliga sin strategi medan den ger investerare en attraktiv avkastning på investerat kapital. JOOL har hittills medverkat i över 170 nordiska aktie- och skuldfinansieringar till ett sammanlagt värde av över 14 miljarder kronor.

JOOL ser en fortsatt stark transaktionsmarknad och flera av våra kunder uttrycker behov av ytterligare likviditet.

FAKTA

Intäkter: 223 MSEK (2021)

Antal anställda: 60 (exkl. Hubins AB och Pecunia Asset Management Ltd.)

Säte: Göteborg

Revisor: Deloitte, KPMG

Grundat: 2010

Del av JOOL-gruppen sedan: 2010