fbpx

Laterre – Godkänt bygglov, Vilunda 18:1, del av Vilunda 1:548

Nov 11, 2019

Bygglov / marklov inom detaljplanens bestämmelser har 2019-11-05 beviljats för nybyggnad av flerbostadshus 73 lägenheter, en komplementbyggnad, plank och tre parkeringsplatser samt marklov för iordningställande av tomt, på fastigheten Vilunda 18:1, del av Vilunda 1:548, Finspångsvägen 2, Upplands Väsby. Diarienummer BMN/2019:994. Beslutet hålls tillgängligt på Bygg-och miljönämnden BMN bygglovavdelningen, Upplands Väsby kommun, Anton Tamms väg 1, 194 34 Upplands Väsby.

Right Menu Icon