PropTech Farm

PropTech Farm är ett investeringsbolag med fokus på unga tillväxtföretag inom området fastighetsrelaterad teknik, så kallad ”proptech”. Detta samlingsbegrepp beskriver en våg av tekniska och digitala innovationer inom fastighetssektorn, som fokuserar på att optimera sättet människor undersöker, hyr, köper, säljer och förvaltar fastigheter. Bolagets ledning har lång erfarenhet från nyckelpositioner inom sektorn, samt ett omfattande nätverk av partners, acceleratorer och medinvesterare. Ledningen har också en väl etablerad koppling till Sydostasien, genom vilken lovande nordiska proptechbolag kan accelereras ut på den asiatiska marknaden.

Genom att investera i lovande proptechbolag i ett tidigt skede, samt genom att aktivt accelerera och delta i bolagens utveckling, ser PropTech Farm möjlighet till hög tillväxt och värdeutveckling över en 5–7 års investeringsperiod. JOOL Invest är delägare i PropTech Farm via dotterbolaget JOOL Capital Partner AB.

Marknaden för PropTech är fortsatt stark och vi har flertalet investeringsmöjligheter att analysera och ta ställning till.

FAKTA

Antal anställda: 3

Säte: Göteborg

Grundat: 2021

Del av JOOL-gruppen sedan: 2021