Real Holding – Teckning har nu skett av samtliga aktier i kvittningsemissionen

Mar 16, 2020