Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ändrar på anmälnings- och teckningsperioden i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna 

Mar 10, 2020