Grön tillväxt

Hållbara företag är morgondagens vinnare

Företagen i vår portfölj finns i olika branscher och regioner, vilket naturligtvis skapar stor variation i såväl möjligheter som utmaningar. Här redogörs för det hållbarhetsarbete som utförs inom några av våra verksamheter.

 

Lessebo Paper

Som en svensk papperstillverkare har Lessebo Paper åtagit sig att utveckla högpresterande papper med ett miljöansvar till den internationella marknaden. År 2021 publicerade Lessebo Paper en miljödeklaration som rapporterade rekordlåga utsläpp av fossila växthusgasen CO2. Utsläppen av koldioxid har minskat med 79% sedan 2013, vilket markerar en milstolpe i företagets starka fokus på ansvarsfull produktion med miljön i åtanke.

Tillverkningen av pappersprodukter från Lessebo Paper genererar 19 kg CO2 per ton färdigt papper. Detta ska jämföras med en genomsnittlig europeisk producent av motsvarande produkter, som släpper ut 616 kg CO2 per ton färdigt papper. Denna siffra inkluderar utsläpp från produktion av både massa och papper, en redovisningsform som är branschstandard inom pappersindustrin. Detta visar att produkter från Lessebo Paper genererar endast en bråkdel av koldioxidutsläppen från ett genomsnittligt pappersbruk med liknande produktmix.

För att befästa Lessebo Papers starka miljöprofil lanserade pappersproducenten under år 2020 The Climate Compass, en guide som djupdyker i allt rörande miljö och papper. Gröna initiativ som Lessebo Paper arbetar med lyfts upp, exempelvis att restenergi från produktionen används för att värma upp husen i samhället Lessebo via det lokala fjärrvärmenätet. The Climate Compass är en unik skrift som bjuder in kunderna till diskussioner kring hållbart producerat finpapper.

Först i världen

Lessebo Paper har satsat ytterligare på miljövänlig produktion och under 2021 mottog företaget miljöcertifieringen Cradle to Cradle Certified® på Guldnivå för deras vita papperskvaliteter Scandia 2000 och Lessebo Design. Cradle to Cradle Certified är en miljöcertifiering som har granskat produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv rörande allt från råvaror till slutprodukt och återvinningsbarhet. Lessebo Papers kvaliteter är de första papperskvaliteterna i världen att uppfylla kraven för Guldnivå.

PEFC™ är en standard som innebär att en produkt eller tjänst garanteras att utföras enligt vissa specifika kvalitetskrav. Skogar som är certifierade av PEFC™ följer det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europes specifika krav. Bakom PEFC™ i Sverige står Lantbrukarnas riksförbund och Skogsägarföreningarna.

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat och socialt ansvarstagande bruk av världens skogar. Certifieringen stödjer hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen samt urbefolkningars rättigheter.

Cradle to Cradle Certified® är ett registrerat varumärke som tillhör Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Cradle to Cradle Certified är världens mest avancerade certifieringsprogram för design, tillverkning och verifiering av material och produkter som är säkra, cirkulära och ansvarsfullt framtagna. För mer information om Cradle to Cradle Certified Products Program och dess krav, se C2CCertified.org.

Lessebo Paper’s produkter Scandia 2000 och Lessebo Design är Cradle to Cradle Certified® på guldnivå. ESS-ENN Timbers limfogsprodukter är Cradle to Cradle Certified® på silvernivå.

Gröna obligationer kan verifieras och emitteras inom ett stort och växande antal branscher, bland annat:

Energieffektiva hus
och fastighetsprojekt

Hållbart skogs-
och jordbruk

Rena transporter

Solenergi, vindkraft och annan förnybar energi

ESS-ENN vill vara ett föredöme inom hållbarhet

ESS-ENN Timbers ambition är att vara ett föredöme gällande hållbarhet. Bolaget har en bred verksamhet inom trävarubranschen och jobbar mycket med att ha goda relationer både till kunder och medarbetare, som får möjligheter att utveckla sina kompetenser.

– Trä är ett fantastiskt och hållbart material med oändliga möjligheter. Att vår maskinpark dessutom drivs på ett energieffektivt och cirkulärt vis ser vi som vårt sätt att ge tillbaka till naturen, säger Caroline Troedson, Platschef på ESS-ENN Timber.

ESS-ENN är störst i Sverige på limfogsprodukter, vilket medför ett ansvar att leda vägen framåt. Limfogen är miljöcertifierad och bolaget har investerat i en biobränslepanna, där man eldar upp sina restprodukter. Man är även FSC- och PEFC-certifierade, vilket är en certifiering i hållbart skogsbruk. Nyligen blev bolagets limfogsprodukter dessutom certifierade på Silvernivå enligt Cradle to Cradle Certified® som är den globalt erkända standarden för hållbara, säkra och cirkulära produkter.

– Det handlar bland annat om hållbara och säkra rutiner i företaget, om mänskliga rättigheter och om hur du tar hand om miljön på bästa sätt, förklarar Troedson.

Det trämaterial som ESS-ENN använder sig av kommer uteslutande från svenska skogar, vilket effektiviserar logistik och reducerar mängden transporter. Eftersom avskogning minskar naturens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären arbetar bolaget därför aktivt med återväxt.

– För varje träd som avverkas planteras det minst två nya, vilket säkrar upp det framtida skogsbeståndet. Ung skog binder dessutom mer CO2 än gammal skog.

Satsar på personalen

Bolaget drivs idag med god lönsamhet. En av nycklarna till företagets framgångar är hur man jobbar med sina relationer, både till kunder och medarbetare. Den medarbetare som har varit med företaget längst har jobbat på ESS-ENN sedan 1983, nästan under hela företagets 40-åriga historia.

– Det är viktigt att investera i personalen. Vi arbetar nu aktivt för att tillgodose våra medarbetares behov. Det gör vi exempelvis genom kompetensutveckling, men också genom att göra dem mer delaktiga i driften av verksamheten.