JOODIN

JOODIN AB är moderbolag i en koncern verksam inom måleri- och golvbranschen. Bolaget grundades år 2020 av den småländska ägargruppen Martin Odin, Sebastian Jakobsson och JOOL Invest. VD och huvudägare Martin Odin har över 25 års erfarenhet inom hantverksindustrin och ledande positioner inom måleri- och golvområdet. Bland bolagets kunder finns såväl offentlig marknad som privata fastighetsbolag, byggbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

JOODIN är anslutet till en rad branschorganisationer där gruppens dotterbolag följer gemensamma instruktioner och rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Bolaget driver en aktiv förvärvsstrategi, med målet att etablera JOODIN på ett flertal svenska orter.

Vi ser med spänning fram emot när avtalspärrarna upphör, då vi har som mål att etablera oss på ytterligare orter samt växa organiskt i befintliga bolag.

FAKTA

Intäkter: 52 MSEK (2023, årstakt)

Antal anställda: 30

Säte: Göteborg

Grundat: 2020

Del av JOOL-gruppen sedan: 2020