Navigo Invest

Navigo är ett investmentbolag med fokus på mindre och medelstora företag samt långsiktigt värdeskapande. Investeringarna är företrädesvis i onoterade bolag i Sverige. Innehavsportföljen är branschoberoende och diversifieras över flera verksamhetsområden, vilket bedöms ge bästa avkastningen över tid för Navigos aktieägare.

Bolagets grundläggande värdeskapande strategi är att etablera navbolag och runt dessa bygga upp koncerner genom kompletterande förvärv. Navigo lägger stor vikt vid entreprenörens och nyckelpersonernas roll i de verksamheter man investerar i. Investeringsidén är att kombinera sin industriella och finansiella erfarenhet, vana vid bolagstransaktioner samt sitt starka affärsnätverk, med bolagens entreprenörer och ledningar, dess affärsidéer samt drivkraft, för att tillsammans bygga ytterligare värde.

Vi fortsätter att synliggöra värden i vår portfölj genom renodling, samtidigt som vi förstärker vår strategiska inriktning genom att etablera nya navbolag.

FAKTA

Intäkter: 105 MSEK (2022)

Antal anställda: 6

Säte: Gothenburg

Revisor: KPMG

Grundat: 2006

Del av JOOL-gruppen sedan: 2023