Hubins

För investerare som förväntar sig en god värdeökning på sina investeringar kan det ofta vara ekonomiskt fördelaktigt att äga dem via en kapitalförsäkring. Hubins är ett svenskt fintechbolag som via distributionsplattformen Hubins.com erbjuder en av marknadens mest flexibla kapitalförsäkringar, där kunder ges möjlighet att äga allt från fonder till onoterade aktier, obligationer och direktlån i samma kapitalförsäkring. Genom den digitala plattformen kan investerare enkelt följa värdeutvecklingen, göra insättningar eller uttag, få löpande bolagsinformation samt delta och rösta på bolagsstämmor. Sammantaget erbjuder Hubins en svårmatchad kombination av flexibilitet och trygghet.

Hubins har tillstånd som försäkringsdistributör från svenska Finansinspektionen och administrerar idag totalt över tre miljarder kronor fördelat på drygt 1000 kunder, där all distribution sker digitalt via Hubins.com. JOOL Invest är majoritetsägare i Hubins AB via dotterbolaget JOOL Capital Partner AB.

Årets målsättning är att i princip dubbla det förvaltade kapitalet och fortsätta vår tillväxtresa.

FAKTA

Intäkter: 16 MSEK (2022)

Antal anställda: 8

Säte: Göteborg

Revisor: KPMG

Grundat: 2018

Del av JOOL-gruppen sedan: 2018