Vår passion är
entreprenörskapet

JOOL-gruppen är en familjeägd företagsgrupp med rötterna i den småländska industrin, vars främsta verksamhetsgrenar finns inom trä- och pappersindustri samt finansiella tjänster. Vår passion är entreprenörskapet, såväl vårt eget som andras. Vi är aktiva och långsiktiga ägare som tror på att utveckla företag genom en kombination av sunt förnuft och entreprenörsanda.

2008

JOOL-gruppen grundas

1040

miljoner SEK

Sammanlagd omsättning i
JOOL-gruppens portföljinnehav.

386

medarbetare

Sammanlagt antal anställda i
JOOL-gruppens portföljinnehav.

Portföljens sammansättning

Omsättning per verksamhetsområde (MSEK)

Anställda per verksamhetsområde

Våra innehav

”När vi tittar på bolagsportföljen som helhet så kan vi inte vara annat än positiva.”

Tom Olander, VD/Grundare

Grön tillväxt

Hållbara företag är morgondagens vinnare. Vi tycker att ett medvetet hållbarhetsarbete samt omsorg om miljö och människa inte bara är viktigt, utan en nödvändighet för ett företags långsiktiga framgång. Därför vill vi att verksamheter inom JOOL-gruppen präglas av ett aktivt hållbarhets- och miljöarbete.