Lessebo Paper AB

Lessebo pappersbruk är beläget i ett tätbevuxet skogsområde vid sjön Läen i Smålands inland. Området präglas av småskalig jordbrukstradition och historisk tillverkningsindustri, där skogen och de järnrika sjöarna använts för att framställa järn i 2000 års tid. Vid grundandet på 1600-talet var Lessebo Bruk ursprungligen ett järnbruk, för att några årtionden senare gå över till handgjort papper som främsta produkt. Idag tillverkar Lessebo Bruk ett av världens mest miljövänliga papper.

Vi effektiviserar kontinuerligt vår resurshantering och reducerar våra utsläpp av växthusgaser för kommande generationers skull. 

FAKTA

Intäkter: 249 MSEK (2020)

Antal anställda: 100

Säte: Lessebo

Revisor: KPMG

Grundat: 1658

Del av JOOL Invest sedan: 2015