JOOL

JOOL, som grundades 2010 och omfattar företaget JOOL Capital Partner AB samt ett antal dotterbolag, är en ledande aktör inom företagsobligationer för små och medelstora företag. Affärsidén är att sammanföra sunda företag i behov av kapitalanskaffning för tillväxtstrategier, såsom förvärv eller byggnationer, med kapitalstarka kunder och institutioner. Denna matchning ger företag möjlighet att förverkliga sina strategier medan den ger investerare en attraktiv ränta på investerat kapital. Gruppen har hittills medverkat i över 150 Nordiska skuldfinansieringar till ett sammanlagt värde av över 13 miljarder kronor. 

År 2021 har hittills inneburit en revansch där vi sett ett rekordstarkt transaktionsflöde. 

FAKTA

Intäkter: 172 MSEK (2020)

Antal anställda: 64 (exkl. Hubins AB och Pecunia Asset Management Ltd.) 

Säte: Göteborg

Revisor: Deloitte, KPMG

Grundat: 2010

Del av JOOL Invest sedan: 2010

FAKTA

Intäkter: 172 MSEK (2020)

Antal anställda: 64 (exkl. Hubins AB och Pecunia Asset Management Ltd.) 

Säte: Göteborg

Revisor: Deloitte, KPMG

Grundat: 2010

Del av JOOL Invest sedan: 2010