Om oss

Detta är
JOOLgruppen

Småland, i sydöstra Sverige, har många gånger uppmärksammats för det entreprenörskap som frodats i landskapet. Genom historien har smålänningarna ofta varit ett självständigt folk som klarat sig själva, kanske är det därför företagandet än idag är en så stark del av den småländska mentaliteten. Ingvar Kamprads möbeljätte IKEA med sin jordnära företagskultur, och den omtalade Gnosjöandan karaktäriserad av driftighet samt småskalig företagsamhet, är bara två av många exempel på vad som kännetecknar det småländska företagandet. 

Vi är typiska smålandsentreprenörer, med rötterna i Lessebo kommun. Tillsammans representerar vi två generationer av företagande, där de bästa resultaten uppnås genom att kombinera erfarenhet och rutin med handlingskraft samt småländskt affärsmannaskap. Dessa egenskaper har varit helt nödvändiga för att bygga upp JOOL-gruppen till vad den är idag.

Vi äger och utvecklar bolag, men vårt främsta fokus är människorna. Efter många års företagande i ett flertal branscher är vi väl medvetna om att det är människorna som är viktigast, oavsett om det handlar om tillverkningsindustri eller tjänsteföretag. Vi tror på lagbyggen, på att ta tillvara varje persons unika egenskaper och styrkor. Det är så vi skapar ett starkt team där alla kämpar tillsammans mot ett gemensamt mål. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Runt påsken 2008 började vi titta på ett möjligt förvärv av träindustrin
ESS-ENN Timber AB, vid den tidpunkten ett av de stora varumärkena inom svenska trävaror. I samband med förvärvet bildades det gemensamma bolaget JOOL Invest AB. ESS-ENN tillträddes samma sommar, bolaget var då nära konkurs och affären var komplex. Under åren som följde vidtogs en mängd åtgärder för att vända företaget. Det har varit en lång resa med många utmaningar längs vägen, men idag är ESS-ENN åter ett välinvesterat och lönsamt företag.

Under gruppens knappt 15-åriga historia har vi hunnit med att utveckla, förvärva och investera i ett flertal andra företag. JOOL Capital Partner AB grundades 2010 och är ledande på skuldfinansieringar till små och medelstora nordiska företag.

– innehavet har utvecklats till en kärna i koncernen med god lönsamhet. Vidare har den industriella sidan växt med kompletteringsförvärv till befintlig verksamhet samt investering i Lessebo Paper AB med anor från 1600-talet, idag producent av ett av världens mest miljövänliga papper.

“Småländskt entreprenörskap med sunda värderingar och långsiktigt ägande.”

Den ursprungliga resan med ESS-ENN Timber är dock en bra symbol för vilka vi är. Den symboliserar vår syn på långsiktighet, och på att problem är till för att lösas. Genom ESS-ENNs fokus på limträ, ett av världens klimatsmartaste byggmaterial, symboliserar den också vårt starka fokus på hållbarhet. Men hållbarhet handlar inte bara om miljö och natur utan även om socialt ansvarstagande, ESS-ENN är en viktig arbetsgivare på den mindre ort där bolaget finns. Vår instinkt är att värna om hembygden, integrationen och det lokala samhället. Ingen är gladare än vi om vi kan bidra till att lokala företag bevaras och utvecklas för en modern värld.

Idag är vi hel- eller delägare i ett antal bolag med sammanlagd omsättning runt en miljard och med nära 400 medarbetare. Vi har hunnit med mycket på kort tid, men vår största glädje är att framtiden ligger framför oss och att det mesta ännu återstår att göra. Vi ska växa, tillsammans.

Tom Olander

 • VD för JOOL Group med 20 års erfarenhet från finanssektorn i ledande positioner, strukturering av skuldfinansieringar och aktivt ägarengagemang inom industriella bolag.

 • Magisterexamen i företagsekonomi från Växjö Universitet samt en post-graduate i finansiering och portföljteori från Business School SAA i Turin, Italien.

 • Styrelseuppdrag i en rad bolag inom JOOL-koncernen, bland annat JOOL Invest AB och Lessebo Paper AB.
 • Vinnare av ”Årets manliga stjärnskott” i östra regionen samt nationell finalist i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year.

Årets manliga stjärnskott, Tom Olander, JOOL Invest AB
Jurymotiveringar från EY,         

“Med en tydlig ledarstil lyckas entreprenören attrahera och behålla rätt kompetens för att skapa en väldigt god tillväxt med en fantastisk lönsamhet. På ett unikt och flexibelt sätt har företaget skapat en handelsplats i ett segment som tidigare i stort sett inte existerade. Att lyckas driva två helt olika verksamhetsgrenar som ger synergier till hela koncernen är väldigt imponerande.”

JOOL invest entrepreneur of the year tom olander

Göran Johansson

  • Över 50 års erfarenhet som entreprenör och företagare i flera branscher.

  • Har innehaft styrelseuppdrag i den lokala Swedbank-enheten.
  • Styrelseuppdrag i Bakers i Lessebo AB samt en rad bolag inom JOOL-koncernen, bland annat JOOL Invest AB och Lessebo Paper AB.

  • Rikskandidat till Guldklubban, en nationell utmärkelse för förtjänstfullt arbete i rollen som styrelseordförande.

Vår historia i urval

Lessebo Paper erhåller som första pappersbruk i världen miljöcertifieringen ”Cradle to Cradle
Certified”
på guldnivå

JOODIN förvärvar Hjortsberga Måleri & Golv AB

Grön obligation om över 600 MSEK till Advanced Soltech Sweden AB blir JOOLs hittills största finansiering

Hubins AB erhåller tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution

En oberoende undersökning visar att Lessebo Papers produktion genererar 96 procent lägre koldioxidutsläpp än branschgenomsnittet för motsvarande pappersproduktion

Måleri- och golvbolaget JOODIN startar och förvärvar Golvgruppen
i Växjö AB

Lessebo Paper firar 300 år av kommersiell pappersproduktion, kungafamiljen besöker Lessebo för att delta i firandet

Fintechbolaget Hubins AB startas

JOOL Invest investerar i tyska Zanders Paper GmbH.

Finansieringsverksamheten passerar 10 miljarder
kronor i rest kapital

JOOL ansluter sig till organisationen Climate Bonds Initiative som främjar hållbar finansiering på obligationsmarknaden

Tibro Sågverk AB förvärvas

Göran Johansson riksnomineras till Guldklubban, en utmärkelse för förtjänstfullt arbete i rollen som styrelseordförande

JOOL Capital Partner AB
utnämns till
DI Gasell för andra året i rad

JOOL blir delägare i kreditkoncernen Norra Finans

Tom Olander blir nationell finalist i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year samt utnämns till Årets Stjärnskott för östra Sverige

ESS-ENN Timber förvärvar limfogs- fabriken Södra Wood i Rottne

Säkra Stockholm NoWa förvärvas

Finansieringsverksam-heten passerar 5 miljarder kronor i rest kapital

JOOL Capital Partner AB utnämns till DI Gasell

JOOL Invest förvärvar 25 procent av pappersbruket Lessebo Paper med anor från 1600-talet

JOOL Invest investerar i Medica Nord (idag MedicaNatumin), som utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter

JOOL-gruppen omsätter över 250 miljoner kronor

JOOL investerar i den finansiella rådgivningsverksamheten Pecunia Asset Management Ltd

JOOL börjar strukturera företagsobligationer

Finansieringsverksamheten inleder internationell expansion

Koncernen redovisar en nettovinst om 5,5 miljoner kronor

JOOL Invest förvärvar resterande aktier i
ESS-ENN Timber

Finansierings- verksamheten JOOL Capital Partner AB startas och öppnar kontor i Göteborg

JOOL-gruppen omsätter över 100 miljoner kronor

ESS-ENN Timber investerar 20 miljoner kronor i nytt hyvleri

Omfattande effektiviseringar och kostnadsbesparingar utförs i ESS-ENN Timber

Göran Johansson och Tom Olander bildar moderbolaget JOOL Invest AB

JOOL Invest förvärvar en majoritetspost i träindustrin ESS-ENN Timber

Lessebo Paper erhåller som första pappersbruk i världen miljöcertifieringen ”Cradle to Cradle Certified” på guldnivå

JOODIN förvärvar Hjortsberga Måleri & Golv AB

Grön obligation om över 600 MSEK till Advanced Soltech Sweden AB blir JOOLs hittills största finansiering

Hubins AB erhåller tillstånd från Finans-inspektionen att bedriva försäkringsdistribution

En oberoende undersökning visar att Lessebo Papers produktion genererar 96 procent lägre koldioxidutsläpp än branschgenomsnittet för motsvarande pappersproduktion

Måleri- och golvbolaget JOODIN startar och förvärvar Golvgruppen
i Växjö AB.

Lessebo Paper firar 300 år av kommersiell pappersproduktion, kungafamiljen besöker Lessebo för att delta i firandet

Fintechbolaget Hubins AB startas

JOOL Invest investerar i tyska Zanders Paper GmbH

Finansieringsverksamheten passerar 10 miljarder kronor i rest kapital

JOOL ansluter sig till organisationen Climate Bonds Initiative som främjar hållbar finansiering på obligationsmarknaden

Tibro Sågverk AB förvärvas

Göran Johansson riksnomineras till Guldklubban, en utmärkelse för förtjänstfullt arbete i rollen som styrelseordförande

JOOL Capital Partner AB
utnämns till
DI Gasell för andra året i rad.

JOOL blir delägare i kreditkoncernen Norra Finans

Tom Olander blir nationell finalist i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year samt utnämns till Årets Stjärnskott för östra Sverige

ESS-ENN Timber förvärvar limfogs- fabriken Södra Wood i Rottne

Säkra Stockholm NoWa 2015 förvärvas

Finansieringsverksamheten passerar 5 miljarder kronor i rest kapital

JOOL Capital Partner AB utnämns till DI Gasell

JOOL Invest förvärvar 25 procent av pappersbruket Lessebo Paper med anor från 1600-talet

JOOL Invest investerar i Medica Nord (idag MedicaNatumin), som utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter

JOOL-gruppen omsätter över 250 miljoner kronor

JOOL investerar i den finansiella rådgivningsverksamheten Pecunia Asset Management Ltd

JOOL börjar strukturera företagsobligationer

Finansieringsverksamheten inleder internationell expansion

Koncernen redovisar en nettovinst om 5,5 miljoner kronor

JOOL Invest förvärvar resterande aktier i
ESS-ENN Timber

Finansierings- verksamheten JOOL Capital Partner AB startas och öppnar kontor i Göteborg

JOOL-gruppen omsätter över 100 miljoner kronor

ESS-ENN Timber investerar 20 miljoner kronor i nytt hyvleri

Omfattande effektiviseringar och kostnadsbesparingar utförs i ESS-ENN Timber

Göran Johansson och Tom Olander bildar moderbolaget JOOL Invest AB

JOOL Invest förvärvar en majoritetspost i träindustrin ESS-ENN Timber